6. ročník

Dopravného sympózia 11.4.2019

Na šiestom pokračovaní dopravného sympózia sme sa dozvedeli ako prevážať nebezpečné veci v cisternách, aké sú povinnosti a zodpovednosti pri preprave,taktiež aktuálne novinky z dohody ADR na rok 2019, ale aj o asistenčných systémoch v moderných vozidlách.


Hotel PREMIUM Bratislava

5. ročník

Dopravného sympózia 7.6.2018

Piaty ročník dopravného sympózia nám priblížil problematiku prepravy rádioaktívneho materiálu, vplyvu technického stavu vozidla na nehodovosť, ale aj právnu problematiku uplatňovania nárokov zo škodových udalostí a princípy prepravy nebezpečných vecí v kombinovanej doprave.


Hotel PREMIUM Bratislava

4. ročník

Dopravného sympózia 7.12.2017

V poradí štvrtý ročník dopravného sympózia sa uskutočnil v hoteli PREMIUM, v zložení zaujímavých hostí a spíkrov. Zazneli témy z oblasti vzdelávania vodičov, noviniek v ADR, v oblasti poistenia na cestách ale aj zaujímavé príhody z asistenčnej dialničnej služby.


Hotel PREMIUM Bratislava

3. ročník

Dopravného sympózia 9.11.2016

Tretí ročník dopravného sympózia priniesol zaujímavé témy, napríklad akým spôsobom nastaviť fungujúci marketing v doprave, aké inteligentné systémy nájdeme vo vozidlách Hyundai. Dozvedeli sme sa aj o sledovaní pohybu v reálnom čase a zmenách v dohode ADR.


DEKRA House Bratislava

2. ročník

Dopravného sympózia 21.7.2016

V poradí už druhý ročník dopravného sympózia, ktoré organizuje spoločnosť DEKRA. Na tomto sympóziu nám štyria spíkri predstavili témy týkajúce sa prepravy nebezpečných látok, prepojenie ADN a IATA, prevozu arzeničanu sodného a prevozu odpadov. Ďakujeme spíkrom a zúčastneným.


DEKRA House Bratislava

1. ročník

Dopravného sympózia 07.15.2015

Prvý ročník dopravného sympózia DEKRA úspešne odštartoval s témami prepravy elektroniky, plánovaných zmien v legislatíve, bezpečnostného poradenstva, ale dozvedeli sme sa aj o najčastejších príčinách dopravných nehôd v nákladnej doprave priamo od SOS teamu.


DEKRA House Bratislava